Fallecimientos


† Alfredo Redondo Díez

- R. I. P. -

foto

Logo

Zure lankideek eta zuzendaritza
Tus compañeros y la dirección

BEASAIN, 2023ko martxoaren 19an